• Home
  • Popularne pytania
Po dokonaniu płatności nie można zwrócić Karty Turysty.
Nie musisz kupować drugiej Karty. Możesz  doładować nowy pakiet na kartę, którą już posiadasz.
Nie jest wymagane okazywanie dowodu wpłaty, wystarczy pokazać kartę. Karta musi jednak zostać odczytana, aby zweryfikować czy jest aktywna.
Jest możliwość wyboru. Podczas wypełniania formularza proszę podać datę oraz godzinę, od której Karta ma być aktywna. 
Nie, karta doładowana wybranym pakietem może być używana tylko przez jedną osobę.
Wraz z dowodem zakupu podejdź do autoryzowanego punktu sprzedaży (Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej, ul. Blich 1). Zgubiona Karta zostanie zablokowana, a Ty otrzymasz nową kartę. Opłata manipulacyjna to 10 PLN.